Till våra medlemmar!

Den här informationen rör inte Årsta Havsbads Trädgårdssällskaps verksamhet utan något vi skickar ut för att stödja Samfällighetens valberedning. Valberedningen har hållit möten med föreningarna i området för att få tips och hjälp med att hitta intresserade till den styrelse som ska väljas vid årsmötet 2018.

Vid samfällighetens nästa årsstämma i april 2018 kommer det sätt som verksamheten är organiserad på att diskuteras. En av anledningarna till detta är att styrelsen behöver avlastas en del av det arbete som hittills har inneburit alltför mycket av direkta utförande åtgärder av olika slag. Ett par uppgifter som tagit mycket tid i anspråk under senare tid kommer dock att försvinna, dels administrationen av det installerade VA-systemet liksom det nu utrangerade sommarvattnet. Men andra områden kommer fortsatt att ta en hel del resurser i anspråk, t ex vårt dagvatten där vi själva har ansvaret.

Belastningen är således hård på styrelsen, i synnerhet har den varit det under tiden för VA-utbyggnaden då den varit extrem. Organisationen måste stärkas om den ska vara hållbar i framtiden. Flera personer bl.a. dess ordförande Marianne Rocklind kommer att avgå vid årsmötet 2018. Nya styrelseledamöter behövs således. Och inte bara det, ytterligare stödjande personer kommer att behövas. Beroende på hur den nya organisationen utformas så påverkar det också våra plånböcker då en av de modeller man diskuterar för den nya organisationen innebär att en förvaltare anställs på halvtid. En sådan kostar kanske 40-50 kkr. per månad vilket kommer att innebära att samfällighetsavgiften på sikt måste höjas.

Kortfattat om organisationen. Den gamla organisationen liksom den nya styrs av den av medlemmarna valda styrelsen som i normalfallet består av 7 ordinarie ledamöter och 2-4 suppleanter. Under styrelsen finns idag ett antal arbetsgrupper som t ex ”Bryggor”, ”Byggnader”, ”Dagvatten” där regelbundna behovsbedömningar och möten genomförs och där ansvaret för verksamheten ligger på olika styrelseledamöter. I en alternativ organisation föreslås en förvaltare anställas som kan avlasta styrelsen en hel del av det som den hanterar idag. Samtidigt skulle fler arbetsgrupper kunna möjliggöra för fler medlemmar att bidra med engagemang och kunskap, utan att nödvändigtvis delta i styrelsen. Förutom nämnda arbetsgrupper nämns ”Väg o trafik”, ”Mark och Park” och ”Information/Årsta Havsbladet”.

Två organisationsmodeller står mot varandra, den ena innebär som nämnts att en förvaltare anställs för att administrera alla frågor som rör den dagliga driften av verksamheten samt gör upp en arbetsplanering för tillsynsman och ”gubbs”. Den andra modellen innebär att styrelsen inom sig utser ansvariga att leda verksamheten i arbetsområdena. Med den modellen slipper man kostnaden för en förvaltare. Till arbetsområdena, eller arbetsgrupperna om man så vill, behöver man också knyta an frivilliga krafter som kan hjälpa till med olika uppgifter. Modellen innebär att det i styrelsen måste finnas tillräckligt många kompetenta personer som har förmågan att leda en verksamhet och att det finns personer som kan stödja verksamheten.  Fler personer behövs alltså i den nya organisationen. Vilken organisationsform det blir beror på hur väl valberedningen lyckas med sitt arbete vilket i sin tur beror på hur många och vilka som anmäler sitt intresse. Här kan DU göra en insats!

Nedanför följer en text hämtad från samfällighetens hemsida där den som är intresserad kan hitta kontaktuppgifter till valberedningen.

Styrelsen för Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

 

Valberedningen har ordet

Ni som vill vara med och påverka Årsta Havsbads framtid, ta chansen och hör av er till valberedningen.

 

Valberedningen behöver få in förslag och tips på medlemmar, från medlemmar, som vill vara med och utforma allas vår framtida Årsta Havsbad. Det är i första hand en ny ordförande och ett antal nya styrelseledamöter vi behöver tillsätta. Även om den nuvarande styrelsen, med vår ordförande i spetsen, har genomfört den kanske mest omvälvande åtgärden någonsin genom att administrera införandet av det nya VA-systemet, återstår det många uppgifter att hantera inom områdets vittförgrenade verksamhet. Det kommer alltså inte att saknas roliga och utvecklande arbetsuppgifter för den nya styrelsen! Inte minst mot bakgrund av att vi står inför en omvandling på många olika sätt. Och påverka kommer Ni att kunna!

I juninumret framgick följande:

”Valberedningen uppmanar dig som har lust/intresse/kunskaper/erfarenheter/mm att delta i arbetsgrupper som leds av olika ledamöter i ÅHS samfällighetsstyrelse. Vi behöver alla hjälpas åt att förvalta vårt vackra område. När vi söker nya efterträdare till ÅHS styrelse möter vi många som har synpunkter och kunskaper, men inte känner sig redo ännu. Då kan en arbetsgrupp vara ett första steg och ett sätt att testa hur det känns. Hör gärna av dig till valberedningen så kan vi berätta mer. Den som är intresserad av valberedningens riktlinjer vänder sig till någon i valberedningen”.

Den uppmaningen kvarstår fortfarande. Vi vet att många medlemmar sitter inne med många användbara kunskaper inom olika aktuella områden, men som kanske inte har tid eller möjlighet att åta sig ett styrelsearbete i nuläget.  Då kan ett deltagande i en arbetsgrupp vara ett tillfälle att medverka och bli delaktig i utformning av verksamheten och området. Ta detta tillfälle!

Kontakta någon av nedanstående ledamöter

Börje Johansson (sammankallande),  börje.johansson@supermarket.ica.se ,
070-549 96 55

Bengt Andersson, bengt.g.andersson@telia.com , 070-683 81 70

Lars-Otto Frick, frickisberg@gmail.com , 076-276 97 25

Göran Johansson, goran.0850034141@telia.com , 070-440 21 03

Margite Nordenstam, margite.nordenstam@hundstallet.se , 076-806 80 88,
070-160 16 28

Det här inlägget postades i TSK. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *