Fjärilsvandringen 6 juli 2017

Torsdagen den 6 juli, en strålande vacker sommardag gick vi på fjärilsvandring i Årsta Havsbad och den närmaste omgivningen guidad av Catarina Johannson. Vi samlades vid Årstastugan där vi såg flera olika dagfjärilar, bl.a. Slottergräsfjäril och Luktgräsfjäril. Sedan gick vi mot fotbollsplan där vi såg ytterligare några fjärilar som t.ex. Ängsblåvinge. Vandringen fortsatte mot Gamla vägen där vi stannade i Lotta Helsdotters trädgård. Där såg vi ytterligare fjärilar som Älggräspärlemofjäril och Nässelfjäril. Vi fick lära oss en hel del om fjärilar av Catarina, deras livscykel och vilka växter som de är beroende av för att kunna reproducera sig (värdväxter) och för att kunna få i sig föda (nektarväxter). Catarina har sammanställt en på lista påde vanligaste dagfjärilarna och de värdväxter och nektarväxter de är beroende av, se bifogad länk.

Växtlista pdf