Interimsstyrelse

Ingwar Åhman-Eklund (sammankallande), tel: 073 424 69 30
ingwarae@gmail.com

Bodil Dahlgren, tel: 08-777 53 63, 076-118 31 41,
bodilda@bredband.net

Anna-Stina Elfving, tel: 08-502 19 933,
076-256 60 06,
aselfving@yahoo.se

Gunilla Johansson, tel: 070-759 95 14,
g.johansson@spray.se

Ditte Nielsen, tel: 073 388 71 73
ditte_n@hotmail.com

 

Vår adress:
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
c/o Ragnhild Blomdahl

Turev 74
191 47 Sollentuna