Styrelse

Sekreterare och sammankallande: Birger Sjögren, tel 0739820528
birger.tsk@arstahavsbad.info

Kassör: Ragnhild Blomdahl, tel 073-428 02 42
r-hild@hotmail.com

Ingela Dahlen, tel 076-098 74 46
ingelaxyz@gmail.com

Bodil Dahlgren, tel: 070-386 53 63,
bodilda@bredband.net

Eva Bäck, tel: 070-458 05 00
eva.beck@live.se

Ingwar Åhman-Eklund, tel: 073-424 69 30
ingwarae@gmail.com

Gerd Johansson, tel: 070-375 92 37
gerd@arstahavsbad.net

Vår adress:
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
c/o Ragnhild Blomdahl

Turev 74
191 47 Sollentuna