Bli Medlem

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap är en fristående ideell förening för trädgårdsintresserade boende i Årsta Havsbad med närliggande omnejd.

Efter att Trädgårdssällskapet lämnat riksförbundet Svensk Trädgård betalar du bara medlemsavgiften till vår förening. Den är 100 kr och 20 kr för familjemedlem. Betala till plusgiro 36 93 72-8 senast 31 mars och ange namn och mail (den som fortsatt vill ha tillgång till medlemstidningen Hemträdgården och Riksförbundets övriga förmåner kan gå med som enskild medlem i Riskförbundet).

Ni som är intresserade av ett medlemskap eller vill veta mera är givetvis också välkomna att kontakta någon ur styrelsen (se styrelsens förteckning under ”Styrelsen”). Ni kan också välja att maila oss. Mailadressen är tsk@arstahavsbad. info

Du kan även välja att skriva till oss  Vår adress är:

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
c/o Ragnhild Blomdahl
Turev 74, 191 47 Sollentuna

Ytterligare information om vår förening och de olika aktiviteterna kan ni hitta här på vår hemsida under ”Om oss” och ”Föreningens aktiviteter” .

Ni kan också finna oss via samfällighetens hemsida under ”Föreningar”, http://www.arstahavsbad.se .