Bli Medlem

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård. Genom medlemskap i vår förening får du bl.a. 6 nr av tidningen Hemträdgården med information om det senaste inom trädgård. Du kan läsa mera om förmånerna med medlemskapet på Riksförbundets hemsida www.tradgard.org.

Du kan bli medlem i Årsta Havsbads Trädgårdssällskap genom att girera in medlemsavgiften 320 kr (2019) till Riksförbundet Svensk Trädgård.  Ange vårt postgiro 1215-3, ditt namn, adress och Årsta Havsbads Trädgårdssällskap på talongen. Skriv vår kod som är 0117, det är vårt föreningsnummer i Årsta Havsbad. Alternativt kan du anmäla dig via Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida och fylla i det formulär som finns under fliken “Medlem”. Av medlemsavgiften går 70 kronor till vår lokala förening. Familjemedlem betalar 50 kronor.

Ni som är intresserade av ett medlemskap eller vill veta mera är givetvis också välkomna att kontakta någon ur styrelsen (se styrelsens förteckning under “Styrelsen”). Ni kan också välja att maila oss. Mailadressen är tsk@arstahavsbad. info

Du kan även välja att skriva till oss  Vår adress är:

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
c/o Ragnhild Blomdahl
Turev 74, 191 47 Sollentuna

Ytterligare information om vår förening och de olika aktiviteterna kan ni hitta här på vår hemsida under “Om oss” och ”Föreningens aktiviteter” .

Ni kan också finna oss via samfällighetens hemsida under ”Föreningar”, http://www.arstahavsbad.se och på Riksförbundets hemsida www.tradgard.org under ”Föreningar/Lokalföreningar”.