Odla svamp hemma

Vet du att man lätt kan odla svamp inomhus? Jag har testat att odla och det fungerar bra. Från Svamphuset (svamphuset.com) kan man köpa små hus i papp för odling av svamp (ostronskivling). I huset finns allt som behövs, en påse med svampmycel, halmpellets och en odlingspåse. Vad man gör är att blanda mycelet med pellets i odlingspåsen som man sedan sätter ner i huset. Sedan är det bara att tillsätta vatten och vänta. Efter ungefär 3 veckor hade mycelet växt klart och man kunde se små svampkroppar under plasten. Då var det dags att öppna några av de luckor som finns i huset  och skära hål i plasten för att svamparna ska kunna växa ut. Nästa bild visar vårt svamphus efter ca 4.5 vecka då vi skördade första gången (fick ut ca 400 g svamp). Det ska vara möjligt att få ut ytterligare 2-3 skördar.

P1000524 - kopia (130 kb) (2)

Birger Sjögren