Om Oss

Vi är en ideell förening som älskar blommor och trädgård. Vi finns i Årsta Havsbad och föreningen startade 2002. Vi anordnar diverse arrangemang för att skapa intresse för hållbar trädgårdsskötsel och trädgårdsfrågor i bred mening. Att lyssna till inbjudna föreläsare, delta i trädgårdskurser skapar kunskap som vi kan dra nytta av i våra trädgårdar. Att träffas för att prata om växter och trädgårdsskötsel, för att hjälpa varandra med planteringar eller delta i utflykter och trädgårdsvandringar tror vi knyter kontakter och skapar ett socialt sammanhang som kommer alla tillgodo.

Exempel på arrangemang som föreningen ordnar

  • Möten där inbjudna föreläsare berättar om olika ämnen. Vi har haft föredragshållare som berättat om rosor, nyttan av insekter och fjärilar i trädgården, beskärning av träd och buskar, pelargoner.
  • Trädgårdskurser
  • Tipspromenader med frågor som passar både barn och vuxna. Priser till de som svarar bäst.
  • Utflykter till olika trädgårdar
  • Växtbytardagar

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och inkludera fler typer av verksamheter i vårt program.  Det är också vår ambition att i framtiden skapa en fysisk mötesplats för boende i området med plats för ett växthus och odlingar, en plats där vi kan träffas, hålla kurser, byta plantor med varandra eller t.ex. driva upp plantor för försäljning.

Information om de olika aktiviteterna kan ni hitta under ”Föreningens aktiviteter” på vår hemsida.

Ni kan också finna oss via samfällighetens hemsida under ”Föreningar”, http://www.arstahavsbad.se/ .

Vår mailadress är: tsk@arstahavsbad. info