Växtbytardag

Detta är en extrainsatt aktivitet som tillkommit utöver det program som presenterats i föregående inlägg.

När: Söndagen den 16 maj kl. 11-13,
Var: Årsta Havsbadsvägen 85 B

Växtbytardagar har ägt rum de senaste åren på
Stefan Ärlemalms initiativ. I år när han är förhindrad att genomföra arrangemanget så har det istället blivit Årsta Havsbads Trädgårdssällskaps uppgift att genomföra arrangemanget.

Vi träffas hemma hos mig bakom boningshuset där jag
har mitt växthus. Vi byter växt för växt och har någon
fröer att byta så ta med dem också.

Ingen anmälan behövs, alla kan delta. Kaffe/Te och kakor kommer att finnas till självkostnadspris

Kontaktperson

Birger Sjögren, tel: 073-982 05 28

Välkomna!

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Sommarprogrammet och om våra planer på ett växthus

Det som förmedlas här är en artikel som kommer att publiceras i vårens nummer av Årsta Havsbladet.

Kära medlemmar och trädgårdsvänner!

När det här skrivs är läget med Corona-pandemin allvarligt i Stockholmsregionen. Vi vet inte i hur länge och i vilken utsträckning restriktionerna kommer att finnas kvar, vilket gör det svårt att planera aktiviteter för sommaren. De aktiviteter som vi nu planerat är sådana som kan genomföras utomhus där risken för att smittas är som minst, som till exempel vid trädgårdsvandringar och utflykter. Vi har redan två trädgårdsvandringar inplanerade, se arrangemangen nedan. Med det finns plats för flera vandringar, sommaren är lång. Vi hoppas därför att det blir många av våra medlemmar som kan tänka sig att ha öppet i sin trädgård under maj t.o.m. september, så att vi har flera chanser att ses utomhus. Intresserade kan vända sig till kontaktpersonerna som återfinns längst ner i artikeln eller använda kontaktformuläret på vår hemsida https://www.arstahavsbad.info/tsk/.

Förutom våra aktiviteter nedan så har vi ett annat spännande projekt på gång, uppförandet av ett växthus på tomten med Museistugan vid torget. Men för det behöver vi ha er hjälp.

Våra aktiviteter sommaren 2021

 Trädgårdsrundvandring i Michael Johansson trädgård, Idrottsvägen 26 i slutet av juni. När det kan ske meddelas senare så håll utkik på anslagstavlor och vår hemsida.

● Blomstervandring i slutet av juni/början av juli. Tidpunkt meddelas senare.

● Fjärilsvandring med Catarina 7 juli 2021. Startpunkt för vandringen är vid Museitstugan vid torget. Tidpunkt meddelas senare. Vid regn och mulet väder ställs vandringen in eftersom inga fjärilar flyger vid dåligt väder. Om möjligt försöker vi då genomföra vandringen vid ett senare tillfälle.

● Trädgårdsvandring hos Mariana Sjöbergs trädgård Betebyvägen 25 Österhaninge torsdagen den 14/7 kl. 18-20. Vi tar oss dit i egna bilar eller så kan man cykla (ca 5 km). I juli är nog de flesta vaccinerade så att man troligen kan samåka om man är vaccinerad och inte har egen bil. Om det är möjligt avgörs av de då gällande restriktionerna.

● Utflykt i augusti till Sonja och Harald Speer, Uppmälby gård i Björnlunda, 8 mil sydväst om Stockholm. Tidpunkt meddelas senare. Vid Uppmälby gård bedriver man ett biodynamiskt jordbruk med inriktning på självhushållning. Sonja och Harald levererar biodynamiska produkter till skolor, daghem och restauranger. Även vid den här utflykten gäller att vi transporterar oss i egna bilar.

Inbjudan till samarbete om att uppföra ett växthus vid Årstastugan

Ett växthus vill vi ha!
Tanken på ett växthus som samlingspunkt för trädgårdssällskapets aktiviteter har funnits länge inom Årsta Havsbads Trädgårdsförening. Växthuset ska användas för att driva upp plantor för kursverksamhet, för utplantering och eventuell försäljning men också vara som en trevlig plats att samlas på och då inte bara för trädgårdssällskapets medlemmar. Idag finns bara museistugan på tomten. Ett växthus med verksamhet omkring ger tomten ett mervärde och lockar fler besökare även till museistugan.

Kom och var med!
Frågan om placeringen är löst, det kan ställas på Årstastugans tomt vid torget. Både ägaren HSB och samfälligheten har gett sitt medgivande. Fortfarande är dock ekonomin ett hinder. Trädgårdsföreningens nuvarande ekonomi klarar inte alla kostnader och vi behöver vara fler ”händer” för att gå i land med projektet. Därför vill vi bjuda in andra som kan vara intresserade att vara med och göra växthuset till en verklighet, att vara med från början och planera utformning och verksamheter samt att uppföra växthuset och därefter vara med att driva det. 

Kontaktpersoner
Kom och var med och förverkliga drömmen om ett växthus på Årstastugans tomt vid torget
Om du vill vara med och hjälpa till med det spännande projektet så vänder du dig till kontaktpersonerna:

Birger Sjögren, tel: 073 982 05 28, e-mail birger.sjogren@gmail.com

Ulf Hölke, tel: 076 164 65 40, e-mail ulfholke@gmail.com

B

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Vårt konstruktiva årsmöte gav oss en efterlängtad NYSTART!

Lördagen den 29 augusti genomförde Trädgårdssällskapet sitt årsmöte för år 2020 på restaurant Horsfjärden vid Torget.

Till mötesordförande hade sällskapet vidtalat Sten Nordell från Fastighetsägareföreningen och till justerare valdes Bodil Dahlgren som avgick ur styrelsen efter över 14 år och som också avtackades på mötet. Mötet godkände verksamhetsberättelsen för det gångna året, bland annat med programpunkten 1000 trädgårdar som var besök i två jättefina trädgårdar.  Sjöberg i Beteby och Lillvreten i Tungelsta. Man tog även upp att vi skött Museistugans rabatter under året.

Sällskapet har haft 34 medlemmar i år. Föreningens ordförande Stefan Flood avgick under året. Birger Sjögren har efter detta fungerat som sammankallande. Verksamheten har tidvis varit turbulent och tidvis vilande men nu har sällskapet fått en glädjande nystart. Ekonomin är stark, vi har mycket pengar i kassan och har gått med överskott
år 2020.

Verksamhetplanen för det kommande året godkändes som inriktning för årets verksamhet. Inköp av ett växthus till Museitomten kommer att handläggas och beslutas under året. Vi kommer också att kontakta Tyresö Trädgårdssällskap för ett samarbete för att göra verksamheten ännu stabilare.

PÅ årsmötet valdes också vår nya styrelse. Till  ny ordförande utsågs Ingwar Åhman-Eklund. Som kassör fortsätter Ragnhild Blomdahl. De övriga i styrelsen fick sina uppgifter på det konstituerande möte som följde alldeles efter årsmötet. Birger Sjögren utsågs till vice ordförande, Ulf Hölke till sekreterare och Berit Ärlemalm till vice sekreterare. Catarina Johanson blev ledamot, Eva Sundblom suppleant och Mariana Sjöberg adjungerades i sin egenskap av kontaktperson med Tyresö. Under det konstituerande mötet framfördes en ide om att sällskapet i framtiden även skulle ta sig an miljöfrågor.

Årsmötet var mycket positivt och kändes som en vändpunkt tillbaka till det trivsamma, lärorika och kreativa sällskap vi varit under många år. NU KÖR VI.

Ingwar Åhman-Eklund – ordförande

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Inställd trädgårdsvandring

Tyvärr tvingas vi ställa in den trädgårdsvandring som skulle äga rum hemma hos Eva Bäck den 15 augusti.

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Kallelse till Årsta Havsbads Trädgårdssällskaps årsmöte

Lördagen den 29 augusti kl.14 på restaurang Horsfjärden.

Alla medlemmar är varmt välkomna till vårt årsmöte
Där har ni chansen att framföra synpunkter och
komma med förslag till nya aktiviteter och diskutera
de verksamheter som vi föreslår för kommande år.

I år blir det en NYSTART med många nya aktiva och
en hel del nytt.


På grund av Coronan sitter vi utomhus men under tak.


Vi bjuder på kaffe, te med fikabröd


Välkomna!

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Vårt trädgårdssällskap behöver en NYSTART med nya styrelsemedlemmar!

Nu är det 18 år sedan Årsta Havsbads Trädgårdssällskap bildades. Det har under dessa år genomfört aktiviteter som kurser, gästföreläsare, trädgårdsvandringar, utflykter mm till glädje för trädgårdsintresserade.

Men nu behöver sällskapet en rejäl NYSTART. Flera i styrelsen har aviserat att de avgår i samband med årsmötet i augusti. Vi behöver minst tre nya ordinarie ledamöter bland annat en ordförande och en ny kassör. Att värva nya styrelsemedlemmar är i år en uppgift som fallit på styrelsen.

Det är lärorikt och kul att vara med i vårt trädgårdstokiga gäng. Man lär sig hur man lätt kan förbättra sig som odlare. Får många tips. Vi har faktiskt mycket bra på gång. Bland annat ett växthus vid museistugan. Medel saknas inte. Sällskapets ekonomi är mycket god vilket  gör att vi kan genomföra många intressanta program.

Nu hänger det på er nya och gamla medlemmar och andra Årstabor om sällskapet ska kunna utvecklas vidare. Får vi inga förslag senast på årsmötet så tvingas vi förändra och i värsta fall lägga ner vår verksamhet. Alternativt kan vi gå samman med ett annat sällskap med likartad verksamhet. Det är ni medlemmar som avgör hur vi går vidare på vårt årsmöte.

Du som är trädgårdsintresserad, vill förbättra dina odlingar och kan tänka dig en styrelseplats, kontakta Birger Sjögren.

Helst redan nu (birger.tsk@arstahavsbad.info )

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Trädgårdsutflykt 28 juni

Söndagen den 28 juni äger 1000 trädgårdar rum, ett evenemang som anordnas av Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist, tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet.

Då öppnar trädgårdar i hela landet för besök av trädgårdsintresserade. Vi bjuder in till en gemensam utflykt i egna bilar till två trädgårdar, Sjöbergs trädgård, Betebyvägen 25 i Österhaninge och Lillvreten, Vretlundavägen 42 i Tungelsta. Vi samlas vid Torget för avfärd kl. 14. Kom i god tid! Har man inte egen bil brukar vi samåka i mån av plats men det får i så fall ske på egen risk. Sjöbergs trädgård ligger dock gott och väl inom cykelavstånd, ca 5 km från Årsta Havsbad. Det ska bli trevligt att låta sig inspireras av andras trädgårdar, samla på sig tips om växter och få idéer för den egna trädgården.

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Trädgårdsvandringar 2020

Det är väl dags för lite trädgårdsvandringar här i Å-H och Ni som vill visa upp er trädgård för oss som är intresserade kan väl skriva när ni tycker det är en bra tid att vi kommer till Er. Det är visserligen coronatider men en trädgårdsvandring utomhus går att genomföra bara vi alla hjälps åt att följa de regler och anvisningar som finns för att undvika smitta.

Vi bör dock försöka göra en lista så att vi inte krockar med varandra. Använd kontaktformuläret https://www.arstahavsbad.info/tsk/kontakta-oss/

på vår hemsida och anmäl ert intresse så får vi sedan försöka jämka ihop en lista.

Alltid så roligt att se olika växter, träd och blommor  för vi kan ju lära av varandra väldigt mycket och kanske berätta hur man gödslar och fixar. Så välkomna med ett trädgårdsvandringsförslag från Er till oss i styrelsen Årsta Havsbads  Trädgårdssällskap.

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Satsa på Trädgården i sommar

Information från Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

 I år är våra trädgårdar viktigare än på länge. De ger oss möjlighet till nyttiga och roliga aktiviteter med våra vänner utomhus utan att komma varandra för nära. Särskilt värdefullt när många aktiviteter är inställda.

Trädgårdssällskapet har startat säsongen med att förse Museistugan vid Torget med blommor (pelargoner på verandan) och att vårrensa dess rabatter. Vi håller just på med att undersöka möjligheterna till att komplettera stugan med ett växthus eftersom det är en central plats att träffas på för att odla och snacka trädgård.

Vi har nu en nygammal sammankallande, Birger Sjögren, fram till kommande årsmöte i slutet av augusti.  Honom och vår övriga styrelse ser du på vår hemsida  www.arstahavsbad.info.  Där kommer du även att kunna se vårt sommarprogram liksom på våra affischer som vi sätter upp på anslagstavlorna före våra aktiviteter. Du kan också nå oss på vår mailadresstsk@arstahavsbad.info.

På årsmötet i augusti väljer vi ny styrelse.  Då välkomnar vi också nya trädgårdsvänner i vår styrelse.

I slutet av sommaren kommer vi att bjuda in dig till några trädgårdsvandringar i Årsta Havsbad. Det finns mycket att se och uppleva i våra trädgårdar.

Du blir medlem i trädgårdssällskapet genom att gå in på Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida www.tradgard.org, och där lösa medlemskap alternativt ringa riksförbundets  medlemsservice på telefon 08- 792 13 15 måndagar till torsdagar 9 -12.  Det är viktigt att uppge den lokalförening du vill  tillhöra, dvs  Årsta Havsbads Trädgårdssällskap med kod 0117.

Medlemsavgiften är 315 kronor och för den får du medlemstidningen Hemträdgården  med sex nummer om året. Du får också fri rådgivning av förbundets trädgårdsrådgivare och rabatterbjudanden av förbundets samarbetspartners.

Unna dig en grön sommar i Årsta Havsbad! När det nu blivit svårare att resa är det viktigt att göra vår närmiljö grön och inbjudande.

Vi ses i trädgården!

Styrelsen

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Till våra medlemmar

Arbetet med att ta fram ett program för sommarens aktiviteter pågår. Den rådande epidemin skapar dock stor osäkerhet om vad som är lämpligt att utföra och så fall när. Farsoten har slagit hårt mot vårt samhälle och förstås även föreningslivet. Det sociala umgänget är satt på undantag. Äldre människor + 70 tillhör riskgruppen och ska i mesta möjliga mån undvika sociala kontakter. Det gäller även många av oss som sitter i styrelserna och bör därför stanna hemma i största möjliga utsträckning. Vi kan därför inte starta upp någon verksamhet förrän kulmen av epidemin passerats och ansvariga myndigheter meddelar att det är säkert att röra sig ute och mötas i sociala sammanhang. Vi återkommer med ett preliminärt program men när det kan iscensättas får vi återkomma till.

Styrelsen för Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar