Styrelse

Ordförande: Ingwar Åhman-Eklund, tel. 073 424 69 30
ingwarae@gmail.com

Vice ordförande: Birger Sjögren, tel. 073 982 05 28
birger.tsk@arstahavsbad.info

Sekreterare: Ulf Hölke, tel. 076 164 65 40
ulfholke@gmail.com

Kassör: Ragnhild Blomdahl, tel. 073-428 02 42
r-hild@hotmail.com

Ledamot: Berit Ärlemalm, tel. 073 569 40 00
beritbeinbalance@gmail.com

Ledamot: Catarina Johansson, tel. 070-612 44 45
cattis48@gmail.com

Suppleant: Eva Sundblom, tel. 070-950 73 75
eva.sundblom@hotmail.com

Adjungerad: Mariana Sjöberg, tel. 073-322 54 49

Vår adress:
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
c/o Ragnhild Blomdahl

Turev 74
191 47 Sollentuna