Styrelse

Ordförande: Ulf Hölke, tel. 076 164 65 40
ulfholke@gmail.com

Vice ordförande: Ingwar Åhman-Eklund, tel. 073 424 69 30
ingwarae@gmail.com

Kassör: Ragnhild Blomdahl, tel. 073-428 02 42
r-hild@hotmail.com

Ledamot: Gunilla Johansson, tel. 070 759 95 14
gunillachristinajohansson@gmail.com

Ledamot: Birger Sjögren, tel. 073 982 05 28
birger.tsk@arstahavsbad.info

Ledamot: Stickan Lindqvist, tel. 073 610 07 77

Vår adress:
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
c/o Ragnhild Blomdahl

Turev 74
191 47 Sollentuna