Vårt konstruktiva årsmöte gav oss en efterlängtad NYSTART!

Lördagen den 29 augusti genomförde Trädgårdssällskapet sitt årsmöte för år 2020 på restaurant Horsfjärden vid Torget.

Till mötesordförande hade sällskapet vidtalat Sten Nordell från Fastighetsägareföreningen och till justerare valdes Bodil Dahlgren som avgick ur styrelsen efter över 14 år och som också avtackades på mötet. Mötet godkände verksamhetsberättelsen för det gångna året, bland annat med programpunkten 1000 trädgårdar som var besök i två jättefina trädgårdar.  Sjöberg i Beteby och Lillvreten i Tungelsta. Man tog även upp att vi skött Museistugans rabatter under året.

Sällskapet har haft 34 medlemmar i år. Föreningens ordförande Stefan Flood avgick under året. Birger Sjögren har efter detta fungerat som sammankallande. Verksamheten har tidvis varit turbulent och tidvis vilande men nu har sällskapet fått en glädjande nystart. Ekonomin är stark, vi har mycket pengar i kassan och har gått med överskott
år 2020.

Verksamhetplanen för det kommande året godkändes som inriktning för årets verksamhet. Inköp av ett växthus till Museitomten kommer att handläggas och beslutas under året. Vi kommer också att kontakta Tyresö Trädgårdssällskap för ett samarbete för att göra verksamheten ännu stabilare.

PÅ årsmötet valdes också vår nya styrelse. Till  ny ordförande utsågs Ingwar Åhman-Eklund. Som kassör fortsätter Ragnhild Blomdahl. De övriga i styrelsen fick sina uppgifter på det konstituerande möte som följde alldeles efter årsmötet. Birger Sjögren utsågs till vice ordförande, Ulf Hölke till sekreterare och Berit Ärlemalm till vice sekreterare. Catarina Johanson blev ledamot, Eva Sundblom suppleant och Mariana Sjöberg adjungerades i sin egenskap av kontaktperson med Tyresö. Under det konstituerande mötet framfördes en ide om att sällskapet i framtiden även skulle ta sig an miljöfrågor.

Årsmötet var mycket positivt och kändes som en vändpunkt tillbaka till det trivsamma, lärorika och kreativa sällskap vi varit under många år. NU KÖR VI.

Ingwar Åhman-Eklund – ordförande

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Inställd trädgårdsvandring

Tyvärr tvingas vi ställa in den trädgårdsvandring som skulle äga rum hemma hos Eva Bäck den 15 augusti.

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Kallelse till Årsta Havsbads Trädgårdssällskaps årsmöte

Lördagen den 29 augusti kl.14 på restaurang Horsfjärden.

Alla medlemmar är varmt välkomna till vårt årsmöte
Där har ni chansen att framföra synpunkter och
komma med förslag till nya aktiviteter och diskutera
de verksamheter som vi föreslår för kommande år.

I år blir det en NYSTART med många nya aktiva och
en hel del nytt.


På grund av Coronan sitter vi utomhus men under tak.


Vi bjuder på kaffe, te med fikabröd


Välkomna!

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Vårt trädgårdssällskap behöver en NYSTART med nya styrelsemedlemmar!

Nu är det 18 år sedan Årsta Havsbads Trädgårdssällskap bildades. Det har under dessa år genomfört aktiviteter som kurser, gästföreläsare, trädgårdsvandringar, utflykter mm till glädje för trädgårdsintresserade.

Men nu behöver sällskapet en rejäl NYSTART. Flera i styrelsen har aviserat att de avgår i samband med årsmötet i augusti. Vi behöver minst tre nya ordinarie ledamöter bland annat en ordförande och en ny kassör. Att värva nya styrelsemedlemmar är i år en uppgift som fallit på styrelsen.

Det är lärorikt och kul att vara med i vårt trädgårdstokiga gäng. Man lär sig hur man lätt kan förbättra sig som odlare. Får många tips. Vi har faktiskt mycket bra på gång. Bland annat ett växthus vid museistugan. Medel saknas inte. Sällskapets ekonomi är mycket god vilket  gör att vi kan genomföra många intressanta program.

Nu hänger det på er nya och gamla medlemmar och andra Årstabor om sällskapet ska kunna utvecklas vidare. Får vi inga förslag senast på årsmötet så tvingas vi förändra och i värsta fall lägga ner vår verksamhet. Alternativt kan vi gå samman med ett annat sällskap med likartad verksamhet. Det är ni medlemmar som avgör hur vi går vidare på vårt årsmöte.

Du som är trädgårdsintresserad, vill förbättra dina odlingar och kan tänka dig en styrelseplats, kontakta Birger Sjögren.

Helst redan nu (birger.tsk@arstahavsbad.info )

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Trädgårdsutflykt 28 juni

Söndagen den 28 juni äger 1000 trädgårdar rum, ett evenemang som anordnas av Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist, tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet.

Då öppnar trädgårdar i hela landet för besök av trädgårdsintresserade. Vi bjuder in till en gemensam utflykt i egna bilar till två trädgårdar, Sjöbergs trädgård, Betebyvägen 25 i Österhaninge och Lillvreten, Vretlundavägen 42 i Tungelsta. Vi samlas vid Torget för avfärd kl. 14. Kom i god tid! Har man inte egen bil brukar vi samåka i mån av plats men det får i så fall ske på egen risk. Sjöbergs trädgård ligger dock gott och väl inom cykelavstånd, ca 5 km från Årsta Havsbad. Det ska bli trevligt att låta sig inspireras av andras trädgårdar, samla på sig tips om växter och få idéer för den egna trädgården.

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Trädgårdsvandringar 2020

Det är väl dags för lite trädgårdsvandringar här i Å-H och Ni som vill visa upp er trädgård för oss som är intresserade kan väl skriva när ni tycker det är en bra tid att vi kommer till Er. Det är visserligen coronatider men en trädgårdsvandring utomhus går att genomföra bara vi alla hjälps åt att följa de regler och anvisningar som finns för att undvika smitta.

Vi bör dock försöka göra en lista så att vi inte krockar med varandra. Använd kontaktformuläret http://www.arstahavsbad.info/tsk/kontakta-oss/

på vår hemsida och anmäl ert intresse så får vi sedan försöka jämka ihop en lista.

Alltid så roligt att se olika växter, träd och blommor  för vi kan ju lära av varandra väldigt mycket och kanske berätta hur man gödslar och fixar. Så välkomna med ett trädgårdsvandringsförslag från Er till oss i styrelsen Årsta Havsbads  Trädgårdssällskap.

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Satsa på Trädgården i sommar

Information från Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

 I år är våra trädgårdar viktigare än på länge. De ger oss möjlighet till nyttiga och roliga aktiviteter med våra vänner utomhus utan att komma varandra för nära. Särskilt värdefullt när många aktiviteter är inställda.

Trädgårdssällskapet har startat säsongen med att förse Museistugan vid Torget med blommor (pelargoner på verandan) och att vårrensa dess rabatter. Vi håller just på med att undersöka möjligheterna till att komplettera stugan med ett växthus eftersom det är en central plats att träffas på för att odla och snacka trädgård.

Vi har nu en nygammal sammankallande, Birger Sjögren, fram till kommande årsmöte i slutet av augusti.  Honom och vår övriga styrelse ser du på vår hemsida  www.arstahavsbad.info.  Där kommer du även att kunna se vårt sommarprogram liksom på våra affischer som vi sätter upp på anslagstavlorna före våra aktiviteter. Du kan också nå oss på vår mailadresstsk@arstahavsbad.info.

På årsmötet i augusti väljer vi ny styrelse.  Då välkomnar vi också nya trädgårdsvänner i vår styrelse.

I slutet av sommaren kommer vi att bjuda in dig till några trädgårdsvandringar i Årsta Havsbad. Det finns mycket att se och uppleva i våra trädgårdar.

Du blir medlem i trädgårdssällskapet genom att gå in på Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida www.tradgard.org, och där lösa medlemskap alternativt ringa riksförbundets  medlemsservice på telefon 08- 792 13 15 måndagar till torsdagar 9 -12.  Det är viktigt att uppge den lokalförening du vill  tillhöra, dvs  Årsta Havsbads Trädgårdssällskap med kod 0117.

Medlemsavgiften är 315 kronor och för den får du medlemstidningen Hemträdgården  med sex nummer om året. Du får också fri rådgivning av förbundets trädgårdsrådgivare och rabatterbjudanden av förbundets samarbetspartners.

Unna dig en grön sommar i Årsta Havsbad! När det nu blivit svårare att resa är det viktigt att göra vår närmiljö grön och inbjudande.

Vi ses i trädgården!

Styrelsen

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Till våra medlemmar

Arbetet med att ta fram ett program för sommarens aktiviteter pågår. Den rådande epidemin skapar dock stor osäkerhet om vad som är lämpligt att utföra och så fall när. Farsoten har slagit hårt mot vårt samhälle och förstås även föreningslivet. Det sociala umgänget är satt på undantag. Äldre människor + 70 tillhör riskgruppen och ska i mesta möjliga mån undvika sociala kontakter. Det gäller även många av oss som sitter i styrelserna och bör därför stanna hemma i största möjliga utsträckning. Vi kan därför inte starta upp någon verksamhet förrän kulmen av epidemin passerats och ansvariga myndigheter meddelar att det är säkert att röra sig ute och mötas i sociala sammanhang. Vi återkommer med ett preliminärt program men när det kan iscensättas får vi återkomma till.

Styrelsen för Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

En fråga om medlemsskap

Söndagen den 8 september hölls ett möte på restaurang Hårsfjärden vid Torget. En ny styrelse valdes och vi har fått en ny ordförande som heter Stefan Flood. Stefan är en mångårig medlem i trädgårdssällskapet. Han kommer att presentera sig själv i vår artikel i det kommande numret av Årsta Havsbladet.

Föreningsverksamheten har varit vilande sen årsmötet 2018 och så har även vår anslutning varit till Riksförbundet Svensk Trädgård. Inga inbetalningskort har kunnat skickas ut till de som var medlemmar 2018 och vi har ingen aktuell siffra på hur många medlemmar vi är. Det är ju aldrig bra för en förening när det blir uppehåll i verksamheten eftersom man riskerar att tappa medlemmar. Vi hoppas förstås att alla våra gamla medlemmar förblir oss trogna. Ju fler betalande medlemmar vi har desto fler aktiviteter kan vi anordna.

För att kunna aktivera vår anslutning till Riksförbundet behöver de veta hur många vi är, vi behöver alltså få svar på om ni vill kvarstå som medlemmar eller inte? Vi behöver svaret (ja eller nej) innan den 25 oktober eftersom inbetalningskorten för nästa års medlemskap ska hinna distribueras med nästa utskick av tidningen Hemträdgården. Lämna svaret till birger.tsk@arstahavsbad.info.

Även om ni inte önskar kvarstå i föreningen så skulle vi uppskatta ett svar så att vi kan pricka av er mot den gamla medlemslistan. Medlemmar som inte har angivit att de har e-post kommer vi att kontakta via telefon.

 

Med vänlig hälsning Birger Sjögren (sekreterare) Tel: 073 982 05 28

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Vi är tillbaka!

Nu äntligen blir det en nystart av verksamheten i föreningen för en ny styrelse valdes vid medlemsmötet 8 september. Mötet hölls i restaurang Hårsfjärden och närvarande var 14 av våra medlemmar.
Vår nya ordförande heter Stefan Flood och valdes på två år. Nya ordinarie ledamöter är Bodil Dahlgren (2 år), Ragnhild Blomdahl (år), Birger Sjögren (1 år) och Ingela Dahlen (2 år). Suppleanter är Gerd Johansson, Eva Bäck och Ingwar Åhman-Eklund. Det saknas två ordinarie ledamöter men vi är tillräckligt många för att kunna bedriva en bra verksamhet.

Inga personer till en ny valberedning kunde väljas i brist på förslag utan det blev styrelsens uppgift att försöka hitta nya ledamöter.

Ny revisor är Gunilla Johansson (1 år)

 

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar