Cermoni för Östersjön

Vi vill göra er uppmärksamma på en aktivitet som sker nu på söndag, se den aviserande texten här under. Det är den första av två aktiviteter som ska uppmärksamma vattnets betydelse för vår miljö och ytterst vår hälsa och överlevnad. Den första av aktiviteterna har tillkommit med kort varsel, vi ber om ursäkt för det. Den andra aktiviteten är ett föredrag om vad vi kan göra för att hantera klimatförändringar, bl.a. de allt vanligare perioderna med överskott av nederbörd och torkperioder. Hur kan man spara vatten? Andra aspekter på klimatförändringar kommer också beröras. Föredraget kommer att hållas på årsmötet i höst.

Styrelsen för Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

 

Ceremoni för Östersjön

havet vi delar

Söndag 18 februari
Kl. 14.30

Stora stranden, Årsta havsbad,
Haninge

Det finns fika och eld,
ta med egen mugg och nåt att grilla.

Pendeltåg mot Västerhaninge/Nynäshamn. Buss 846
från Västerhaninge kl 14.00 mot Årsta slott, hållplats
Torget Årsta havsbad.

Kontakt och anmälan:
Eva Charlotta Helsdotter,
ech@resiliency.se
073 960 48 39

Kostnad 40 kr

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Välkommen till trädgårdssäsongen 2018

Tjugondedag Knut har just passerat då julen enligt gammal tradition städas ut och det är långt till våren då man på allvar kan börja jobba i sin trädgård. Men det är nu man ska planera inför nästa säsong vilket vi i styrelsen är i full gång med. Vilka aktiviteter ska vi satsa på? Inga sådana är helt spikade ännu men nedanstående aktiviteter står på vår önskelista. Från er medlemmar tar vi gärna mot synpunkter på våra förslag men vi tar även gärna emot förslag på annat vi skulle kunna göra. Ring eller maila oss, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Säsongen 2018-förslag till aktiviteter

  • Trädgårdsvandringar
  • Fjärilsvandring
  • Fågelvandring
  • Kurser i samverkan med Konst & Kulturföreningen (Uppföljningskurs i tillverkning av örtsalvor, Betonggjutning, Växtfärgning)
  • Föredrag om vatten och bevattning. I en tid med allt mer skiftande väder med långa torkperioder följda av perioder där det kommer mycket mer nederbörd än normalt, hur kan man förbereda sig och ta hand om både ett överflöd av vatten som att bevara vattentillgången under torkperioder?

Någon utflykt ska vi också förstås ha men inget utflyktsmål är ännu fastställt. Vi kommer som vanligt även att vara med på loppmarknaden i juli och sälja lotter och växter.

 

Styrelsen

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Till våra medlemmar!

Den här informationen rör inte Årsta Havsbads Trädgårdssällskaps verksamhet utan något vi skickar ut för att stödja Samfällighetens valberedning. Valberedningen har hållit möten med föreningarna i området för att få tips och hjälp med att hitta intresserade till den styrelse som ska väljas vid årsmötet 2018.

Vid samfällighetens nästa årsstämma i april 2018 kommer det sätt som verksamheten är organiserad på att diskuteras. En av anledningarna till detta är att styrelsen behöver avlastas en del av det arbete som hittills har inneburit alltför mycket av direkta utförande åtgärder av olika slag. Ett par uppgifter som tagit mycket tid i anspråk under senare tid kommer dock att försvinna, dels administrationen av det installerade VA-systemet liksom det nu utrangerade sommarvattnet. Men andra områden kommer fortsatt att ta en hel del resurser i anspråk, t ex vårt dagvatten där vi själva har ansvaret.

Belastningen är således hård på styrelsen, i synnerhet har den varit det under tiden för VA-utbyggnaden då den varit extrem. Organisationen måste stärkas om den ska vara hållbar i framtiden. Flera personer bl.a. dess ordförande Marianne Rocklind kommer att avgå vid årsmötet 2018. Nya styrelseledamöter behövs således. Och inte bara det, ytterligare stödjande personer kommer att behövas. Beroende på hur den nya organisationen utformas så påverkar det också våra plånböcker då en av de modeller man diskuterar för den nya organisationen innebär att en förvaltare anställs på halvtid. En sådan kostar kanske 40-50 kkr. per månad vilket kommer att innebära att samfällighetsavgiften på sikt måste höjas.

Kortfattat om organisationen. Den gamla organisationen liksom den nya styrs av den av medlemmarna valda styrelsen som i normalfallet består av 7 ordinarie ledamöter och 2-4 suppleanter. Under styrelsen finns idag ett antal arbetsgrupper som t ex ”Bryggor”, ”Byggnader”, ”Dagvatten” där regelbundna behovsbedömningar och möten genomförs och där ansvaret för verksamheten ligger på olika styrelseledamöter. I en alternativ organisation föreslås en förvaltare anställas som kan avlasta styrelsen en hel del av det som den hanterar idag. Samtidigt skulle fler arbetsgrupper kunna möjliggöra för fler medlemmar att bidra med engagemang och kunskap, utan att nödvändigtvis delta i styrelsen. Förutom nämnda arbetsgrupper nämns ”Väg o trafik”, ”Mark och Park” och ”Information/Årsta Havsbladet”.

Två organisationsmodeller står mot varandra, den ena innebär som nämnts att en förvaltare anställs för att administrera alla frågor som rör den dagliga driften av verksamheten samt gör upp en arbetsplanering för tillsynsman och ”gubbs”. Den andra modellen innebär att styrelsen inom sig utser ansvariga att leda verksamheten i arbetsområdena. Med den modellen slipper man kostnaden för en förvaltare. Till arbetsområdena, eller arbetsgrupperna om man så vill, behöver man också knyta an frivilliga krafter som kan hjälpa till med olika uppgifter. Modellen innebär att det i styrelsen måste finnas tillräckligt många kompetenta personer som har förmågan att leda en verksamhet och att det finns personer som kan stödja verksamheten.  Fler personer behövs alltså i den nya organisationen. Vilken organisationsform det blir beror på hur väl valberedningen lyckas med sitt arbete vilket i sin tur beror på hur många och vilka som anmäler sitt intresse. Här kan DU göra en insats!

Nedanför följer en text hämtad från samfällighetens hemsida där den som är intresserad kan hitta kontaktuppgifter till valberedningen.

Styrelsen för Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

 

Valberedningen har ordet

Ni som vill vara med och påverka Årsta Havsbads framtid, ta chansen och hör av er till valberedningen.

 

Valberedningen behöver få in förslag och tips på medlemmar, från medlemmar, som vill vara med och utforma allas vår framtida Årsta Havsbad. Det är i första hand en ny ordförande och ett antal nya styrelseledamöter vi behöver tillsätta. Även om den nuvarande styrelsen, med vår ordförande i spetsen, har genomfört den kanske mest omvälvande åtgärden någonsin genom att administrera införandet av det nya VA-systemet, återstår det många uppgifter att hantera inom områdets vittförgrenade verksamhet. Det kommer alltså inte att saknas roliga och utvecklande arbetsuppgifter för den nya styrelsen! Inte minst mot bakgrund av att vi står inför en omvandling på många olika sätt. Och påverka kommer Ni att kunna!

I juninumret framgick följande:

”Valberedningen uppmanar dig som har lust/intresse/kunskaper/erfarenheter/mm att delta i arbetsgrupper som leds av olika ledamöter i ÅHS samfällighetsstyrelse. Vi behöver alla hjälpas åt att förvalta vårt vackra område. När vi söker nya efterträdare till ÅHS styrelse möter vi många som har synpunkter och kunskaper, men inte känner sig redo ännu. Då kan en arbetsgrupp vara ett första steg och ett sätt att testa hur det känns. Hör gärna av dig till valberedningen så kan vi berätta mer. Den som är intresserad av valberedningens riktlinjer vänder sig till någon i valberedningen”.

Den uppmaningen kvarstår fortfarande. Vi vet att många medlemmar sitter inne med många användbara kunskaper inom olika aktuella områden, men som kanske inte har tid eller möjlighet att åta sig ett styrelsearbete i nuläget.  Då kan ett deltagande i en arbetsgrupp vara ett tillfälle att medverka och bli delaktig i utformning av verksamheten och området. Ta detta tillfälle!

Kontakta någon av nedanstående ledamöter

Börje Johansson (sammankallande),  börje.johansson@supermarket.ica.se ,
070-549 96 55

Bengt Andersson, bengt.g.andersson@telia.com , 070-683 81 70

Lars-Otto Frick, frickisberg@gmail.com , 076-276 97 25

Göran Johansson, goran.0850034141@telia.com , 070-440 21 03

Margite Nordenstam, margite.nordenstam@hundstallet.se , 076-806 80 88,
070-160 16 28

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Gemensamhetsodling

För kännedom!

Lördagen den 16 september kl 14 är det ett möte i föreningsgården för att undersöka möjligheterna att skapa en gemensamhetsodling inklusive växthus i närområdet. Förslag från medlemmar och andra att försöka åstadkomma något sådant har diskuterats både inom vår förening och andra föreningar i Årsta Havsbad. Vill du stödja ett sådant initiativ så kom till Föreningsgården på lördag. Om du är intresserad men inte kan komma så skicka gärna ett mail till mariavikmansweden@gmail.com eller elva.johansson@hotmail.com.

 

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Trädgårdsvandring, lördagen den 19 augusti kl. 13

Vi besöker Anna-Stina Elfvings trädgård som ligger vid Kolonivägen 12. Observera att det inte är den trädgård som angavs i vår artikel i sommarnumret av Årsta Havsbladet.

Anna-Stina visar sin trädgård med Lotta Helsdotter vid sin sida. Lotta som är trädgårdsmästare hjälper till med att svara på frågor om de växter vi ser. Efteråt fikar (20 kr) vi tillsammans. Har du en fråga som rör den egna trädgården så har du chansen att ställa den nu.

Deltagandet är gratis för medlemmar i trädgårdssällskapet medan icke medlemmar får betala 40 kr.

Kontaktpersoner (styrelsen)

Anna-Stina Elfving, tel: 076-256 60 06

 

Välkomna!

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Årsmöte och fördrag av Jean-Pierre

Söndagen den 20 augusti kl. 14 har vi vårt årsmöte i föreningsgården för att gå igenom årets verksamhet och ekonomiska resultat och ta beslut inför nästa säsong. Då har ni chansen att komma med synpunkter på vår verksamhet och förslå nya aktiviteter. Vi behöver era synpunkter för att kunna förnya verksamheten och satsa på aktiviteter som intresserar våra medlemmar. Årsmöteshandlingar, se bifogade filer.

Efter mötet är det dags för Jean-Pierre Hemmingssons föredrag. Jean-Pierre har hållit föredrag för oss flera gånger tidigare och haft kurser bl.a. i trädbeskärning. Den här gången kommer han att hålla ett föredrag om Trädgårdar och växter genom historien, del 1. Som siffran antyder kan det bli flera föredrag i framtiden. Jean-Pierre berättar om olika epoker i trädgårdens historia och om ”tidstypiska” trädgårdsväxter.

Kaffe med hembakat kommer att finnas för den som vill ha, det bjuder vi på!

2017 Verksamhetsberättelse Dagordning-Årsmöte 2017 Förslag till stadgeändring 2017

 

Hjärtligt välkomna!

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Kurs om tillverkning av örtsalvor


När: Onsdagen den 9 augusti kl. 13

Var: Vår Bostads Väg 1

Kursen äger rum hemma hos Else Roeck Hansen (obs ändrad lokal) som bor längst ner mot Hårsfjärden på höger sida om Vår Bostads väg om man går i riktning mot sjön. Kursledare är Alva Thunqvist och Lotta Helsdotter.

På den här kursen kommer du att få lära dig grunderna för att tillverka din egen örtsalva. Du kommer att få lära dig vilka komponenter som ingår i en salva, hur man bereder och blandar dem. Du kommer också att få lära dig om olika örters egenskaper och hur de kan användas vid läkning.

Kursen är avgiftsbelagd, 50 kr får medlemmar och 100 kr för icke medlemmar.

Anmälan görs till Lotta (elva.johansson@hotmail.com) senast 6 augusti.

Kaffe med fikabröd kommer att finnas (20 kr)


Kontaktpersoner

Lotta Helsdotter, tel: 073 960 48 39

 

Välkomna!

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar

Sommarprogrammet 2017

Om årets program kan ni läsa under fliken ”Kalendarium”

Publicerat i TSK | Lämna en kommentar